Najväčšie % párov

Počet záznamov v tabuľke (10-100)

Pár v tabuľke len raz

viac krát

Najväčšie %

Najmenšie %

Vyber interval odo dňa

do dňa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.