Páry podľa klub.bodov

Počet TOP turnajov (10-50)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.